Určitě jste minimálně jednou za život hráli hru, kde jste ovládali postavu, která postupně nabírala zkušenosti, musela plnit úkoly, sbírat předměty, vylepšovat různé schopnosti a podobně.

Schopnosti postavy jste určovali vy, stejně jako rozložení jednotlivých dovednostních bodů, abyste své postavě co nejvíce ulehčili život. Protože čím lepší postava bude, tím snadněji se dostane k cíli hry. Přesto občas zaklejete ve chvíli, kdy zjistíte, že nějaký úkon nemůžete vykonat, protože vaše dovednosti nejsou na dostatečné úrovni, zbývá vám málo života nebo něco podobného.

Přenesme se zpět ze hry do reálného života. Jaký je v tom vlastně rozdíl? Klademe si cíle a pro jejich dosažení náležitě vyvíjíme naše charaktery a schopnosti. Plníme úkoly a snažíme se. Ale snažíte se dost? Když jste hráli The Sims, nikdy jste se nesnažili učit vašeho mladého simíka všem dovednostem na úkor životních potřeb, aby svých úkolů dosáhl co nejdříve? A jak to máte v reálném životě? Většina populace nemá dostatečně vyvinutou vůli k tomu, aby dlouhodobě o něco usilovala. Samozřejmě existují výjimky a já jsem hrdý, že jsem jednou z nich. Nebylo by lepší, kdyby výjimkou byli spíše lidé se slabou vůlí? Znám hodně mladých lidí s velkými sny. Ale jen dva lidi, kteří se skutečně snaží svůj sen uskutečnit všemi možnými prostředky.

A v tom je život krásný, protože nemá žádná omezení. Lidé se příliš ohlížejí na míru svých již dosažených zkušeností, jako by počítali, na jakém jsou levelu a jestli náhodou nevybočují ze standardu. Ale standard je nízko. Málokdo hecuje sám sebe k něčemu stejným způsobem, jako hecuje herní postavy k věcem, co prakticky nemohou vykonat kvůli omezení programem. Náš život je o tolik flexibilnější. Přesto váš simík dosáhl pravděpodobně mnohem větších cílů, než kterých za celý život dosáhnete vy.

Abych sílu rozšířených možností tohoto světa demonstroval: je mi jedno, že jsem se čtyři hodiny v noci svíjel bolestí, zvracel, zmítal se v horečce a prosil Buddhu, aby mě nechal umřít. Teď vstanu a uklidím byt. Protože neexistuje program, který by tuto akci zhodnotil jako neproveditelnou a nevykonal ji. Když něco chci, tak to udělám. Bez ohledů.

A kdybych umřel, řekněte lidem, že jsem zemřel hrdinskou smrtí při vysvobozování zvířat z laboratoří na pokusy.