Chibi Teen Wolverine

Před AnimeFestem 2013 jsem si nebyl jistý svou účastí, a když jsem se o tomto faktu zmínil veřejně, byl jsem mnohokrát tázán na důvod. Tuto lidskou potřebu znát podrobnosti jsem povážil za velmi zajímavý sociologický úkaz a rozhodl se provést malý experiment: každému jsem řekl něco jiného.