Vliv výšky na spánek

Jednoho dne, včera, se odebral František spát o dost dříve než obvykle, a protože já unaven nebyl, využil jsem této příležitosti k novému výzkumu. Nazval jsem ho Vliv délky tělesné schránky na povahu spánku člověka
Povahu spánku pozorovaného objektu, nazvěme ho náhodně například Objektem F, jsem srovnal s vlastními zkušenostmi, tedy jsem se stal Objektem M. Objekt F měří celkem 198cm, Objekt M pouze 173cm. Objekty jsem vystavil třem modelovým situacím.
 MS1:  Objekt před spánkem odkládá notebook.
Objekt F je nucen notebook odložit stranou ze svého lože, aby jej během spánku nepoškodil.
Objekt M může notebook umístit přímo ve svém loži do horního či spodního okraje postele, kam díky svému malému vzrůstu nedosáhne, notebook neohrozí.
 MS2:  Objektu se omrzela vlastní matrace.
Objekt F výškou svého těla, jak je již z modelové situace 1 patrno, zaplňuje celý prostor svého lože. Musí proto využívat přídavných prostředků, jakými jsou například polštáře, chce-li si navodit pocit, že nespí na stejné matraci.
Objekt M se jednoduše přesune do spodních nebo horních prostor svého lože dle toho, která z částí je obsazena notebookem.
 MS3:  Objekt má neklidný spánek a často mění pozici těla a končetin.
Objekt F při rozpažení rukou dosáhne ze své poloviny lože klidně i na opačný kraj poloviny spolunocležníka. Taktéž při pokrčení nohou může ohrožovat spolunocležníka svými koleny nebo kolenem, případně jimi nebo jím shazovat předměty ze stolku, které mohou být rozbitné, hlučné při dopadu nebo obojí, ale vždy alespoň jedno z toho.
Objekt M ani v poloze klubíčka svým tělem ani žádnou z končetin nezasahuje do přilehlých prostor.
Na základě těchto poznatků jsem došel k závěru, že ani jednoho z pozorovaných objektů jeho samotného vlastní výška neovlivňuje, nýbrž je patrné, že výška Objektu F ovlivňuje povahu spánku Objektu M:
V okamžiku usínání je Objekt F nucen odsunout notebook do strany, tedy na polovinu lože Objektu M. Ten si přesto kolem sebe zachová dostatek volného prostoru, je ale rušen značným šelestěním polštářů Objektu F, který se snaží napolohovat svou tělesnou schránku ku pohodlí. Následné ustanutí šelestění značí konečné pohroužení Objektu F do spánku a počátek shazování převážně při dopadu hlučných předmětů ze stolku koleny/kolenem. Tyto dopady budí čerstvě usnuvší Objekt M. Ten, aby se vyhnul dalšímu buzení, odstraní celý stolek z dosahu kolen Objektu F a jen co znovu spokojeně uléhá, dostává ránu do obličeje loktem tvrdě spícího Objektu F vracejícího se do původní polohy bez polštářů, kterýžto úkon je nejen životu Objektu M nebezpečný, ale také provázen opět značným šelestěním. V případě přiblížení Objektu M k Objektu F ve snaze šelestění zastavit hrozí 90% šance na ovinutí krku Objektu M paží stále spícího Objektu F, kterou je Objekt M přitažen a zajištěn proti dalšímu pohybu. Vysílen snahou se ze sevření nenásilně vymanit nakonec Objekt M v této poloze usíná.
Toto ovlivňování vnímám jako prospěšné, zábavné a dobrodružné.

 1. Nee, koťata umírají jinak, než nezanecháním komentářů :p.

  Ale když zkoumáš takovéhle věci, tak by mne zajímalo tvé vyjádření k Objektu N:
  Objekt N je o 1 decimetr menší než objekt M.
  Objekt N před spánkem odkládá notebook z postele na zem (vyjma případů, kdy se rozhodne spát na zemi). Notebook se často nachází ve střední části postele a natažený Objekt N by velice pravděpodobně ležel přes něj (zatočení se do klubíčka na polovině postele není dostatečně bezpečné, povolením svalů ve spánku se Objekt N rozklubíčkuje).
  Na posteli je prostěradlo, peřina, polštář, kapesníky,Objekt N (nespí-li na zemi), vedle polštáře pak malý polštářek a dva plyšáci.
  Objektu N se neomrzela matrace, nýbrž polštář (nepříjemně tlačí), takže často spí s hlavou na druhé straně a nohama na polštáři (na rozdíl od Pipi Dlouhé Punčochy si ovšem hlavu nepřikrývá peřinou). Za nejsnazší na usnutí považuje Objekt N spacák 😉 (žádný otravný polštář).
  Objekt N má neklidný spánek, často se v noci budí, dlouho mu trvá nalezení pohodlné polohy pro usnutí. I přes malou výšku ohrožuje věci na nočním stolku cípem peřiny.

  Jsou informace o Objektu N v souladu s předchozím výzkumem? (V posteli objektu N se nenachází další Objekt).
  Na základě všech uskutečněných pozorování, co z toho lze vyvozovat o Objektu N? 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up Next:

Pomsta nepozorným

Pomsta nepozorným