Vylijme oceány

Název tohoto příspěvku ve vás může evokovat jisté představy o mé touze zahubit lidstvo. Tyto představy jsou mylné. Věc se má tak…
Voda pokrývá 71% zemského povrchu, zbylých 29% tedy připadá pevnině. To je příliš. Usoudil jsem tak z faktu, že zde, ve střední Evropě, stále žijeme všichni příliš daleko od sebe. Můžeme si dovolit stavět domy pro jednotlivé rodiny a kolem mnohých ještě oplotit širokou plochu, kterou následně nazýváme zahradou. Tím zvětšujeme vzdálenost, která od sebe jednotlivé rodiny dělí, a tak přímo zapříčiňujeme fakt, že se mnou nikdo nemůže jít jen tak ven, protože všichni jsou zdaleka a musí do Brna dojíždět vlakem.

Podpořme tedy globální oteplování, roztajme ledovce a zmenšeme tak prostor, který nás dělí od ostatních! Začněme hned.

 

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ PODPOŘÍTE ZEJMÉNA:
spalováním fosilních paliv (uhlí, ropa)
odlesňováním, vypalováním lesů
obděláváním půdy
pěstováním rýže
chovem dobytka
hnilobnými procesy ve skládkách komunálního odpadu
automobilovou dopravou

 

Díky moc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up Next:

Jak na mě řidiči pamatují

Jak na mě řidiči pamatují