Do práce jezdím na kole. Jezdím ráno, před svítáním, většinou. Na trase je v jednom místě přes silnici přejezd pro cyklisty. A protože přechod pro chodce je mnohem dál, přebíhal jsem jeden den silnici pěšky právě po tom přejezdu. A hned za rohem stál policejní vůz, kterého jsem si při pečlivé kontrole provozu na silnici nestačil všimnout.

“Kampak kampak, mladý muži, to zapíšeme,” zastoupil mi cestu z vozu vystupující policista, když jsem procházel okolo.
Zůstal jsem stát a tázavě hledět. Jednak proto, že jsem zvyklý rozhovor začínat slovy Dobrý den a nyní jsem neměl pocit, že by se to hodilo, a taky proto, že mi nedocházelo, o co vlastně jde.
“Přechod pro chodce je támhle,” pomohl mi muž v uniformě a ukázal tím směrem.
“Hustý,” přitakal jsem a usmál se na něj, aby měl radost, že mi jako řekl něco nového.
“To není hustý, to je na pokutu. Přejezdy pro cyklisty jsou pro cyklisty…”
“Ale já jsem cyklista, jen s sebou dnes nemám kolo.”
Chvíli bylo ticho, policistovi ztěžkl dech.

Pak z vozu vystoupil druhý policista: “Tak co?”
“On říká, že je cyklista, jen s sebou dnes nemá kolo,” rozhodil ten první nevěřícně ruce.
“Joo, to je ten, co jezdí vždycky ráno, ten s tou maskou přes pusu! Fakt je cyklista.”

…A tak mě nechali jít.  


Využil jsem deště a po práci na kole jel vyzkoušet svou staronovou manuální zrcadlovku LOMO Lubitel 166B v praxi. Pod hradem jsem si opřel kolo o zídku a připravoval si foťák, když tu náhle se do výklenku hned naproti schovaly dvě mladé policistky. Ihned se staly středem mého zájmu.

“Nefotíte nás, že ne?”
“Mmmm, myslím, že jo,” snažil jsem se získat čas. Nastavit kolečkem ISO, natáhnout spoušť a najít focený objekt v sovětském hledáčku trochu trvá. Stihl jsem cvaknout dřív, než ke mně vykročily.
“Tu fotku smažete,” pronesla nekompromisně ta, co se prve ptala.
“Ale to je manuální zrcadlovka na sto dvacítku svitkový film…”
“To nevadí, já počkám.”

Slečně policistce jsem nakonec na YouTube musel pustit review k Lubitel 166B, abych jí dokázal, že ten zadní kryt opravdu neodmítám otevřít proto, že by pod ním byl ukryt dotykový display.